Jméno:
Heslo:

O mateřské škole

Pravidla pro děti

- všichni jsme kamarádi a máme se rádi

- kouzelná slovíčka otvírají srdíčka (umím říci – dobrý den, na shledanou, prosím, děkuji, promiň a hezky oslovuji kamarády i dospělé)

- vzájemně se umíme domluvit, neubližujeme si, spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem

- jeden mluví, ostatní naslouchají, „neskáčeme si do řeči"

- neděláme zbytečný hluk, šetříme své zdraví i ostatních dětí

- neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci (vážíme si všeho, co druhý vytvoří)

- po ukončení spontánních činností uklízíme hračky na smluvený signál - zvoneček či uklízecí písnička (uklízíme pouze rozházené hračky a stavebnice, vytvořené stavby a dílka ponecháváme dětem na výstavě)

- chodíme tak, abychom si neublížili, neběháme ve třídě mezi stolečky, v umývárně ani v šatně

- neberu si nic, co mi nepatří

- každý něco umí, všichni jsme důležití

- když je mi něco nepříjemné, řeknu to

- nic není problém, všechno se dá vyřešit

Pravidla pro dospělé

- své dítě předávejte vždy ve třídě paní učitelce

- děti z mateřské školy vyzvedávají rodiče nebo jejich zákonní zástupci. V případě vyzvedávání dětí jinými osobami nebo sourozenci staršími 8 let předají p. učitelkám ve třídě písemné pověření podepsané rodiči.

- do mateřské školy patří jen zdravé děti (onemocní-li dítě infekční chorobou,oznamte tuto skutečnost co nejdříve v mateřské škole- rýma, průjem, zvracení- i o víkendu doma), pokud se projeví nemoc u Vašeho dítěte po předání do kolektivu- budeme Vás kontaktovat a vyzveme k návštěvě lékaře.

- budova MŠ se v 8:30 hod. zamyká (pokud potřebujete přivést dítě do MŠ později z důvodu návštěvy u lékaře apod., můžete tak učinit po předchozí osobní či telefonické domluvě s paní učitelkou)

- sledujte nástěnky s informacemi pro Vás

- potřebujete-li si s paní učitelkou promluvit, je to možné při předávání dětí, delší rozhovor si předem domluvte na dobu, kdy není sama u dětí

- v případě potřeby mluvit s paní ředitelkou si domluvte schůzku předem

- chce-li dítě ukázat kamarádům narozeninový dárek,drahou knihu apod., předejte ho raději paní učitelce, která si dárek společně s dětmi prohlédne a uloží jej na bezpečné místo, zejména mladší děti si mohou brát v případě potřeby s sebou svého oblíbeného plyšáčka

- chce-li dítě oslavit s kamarády svoje narozeniny, vybírejte s rozmyslem sladkosti ( tvrdé bonbony, žvýkačky do mateřské školy z bezpečnostních důvodů nepatří)měkké bonbonky s mírou, raději přineste ovoce.

- udržujte pořádek ve školce i v okolí, veďte k tomu své děti i ve skříňce v šatně

- máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnosti, činnosti školky apod., informujte se raději přímo u personálu školy, rády Vám pomůžeme, vysvětlíme

- využívejte možnosti zapojovat se přímo do činnosti školky, nebojte se nabídnout pomoc, vlastní aktivitu, nápad

- potřebujete-li poradit, půjčit literaturu, doporučit výběr, vyzkoušet si školní pomůcku apod., rády Vám poradíme, vyhovíme

Mateřská škola, Horní Bojanovice

Mateřská škola byla v obci zřízena v roce 1955 kdy v ní bylo zapsáno 32 dětí a ty se scházely v budově školy ve středu obce. V roce 1974 byla na kopci nad obcí postavena nová budova a byla v ní otevřena jednotřídní mateřská škola, která slouží dodnes.

Mateřská škola má kapacitu 25 dětí, má rozlehlou zahradu s ovocnými stromy a je vybavena pískovištěm, houpačkou a různými odrážedly, tříkolkami a koly.

Prostředí mateřské školy je zařízeno nábytkem tak aby vyhovoval dětem ke spontánním hrám a pohybovým aktivitám. Dětem je k dispozici množství stavebnic a jiných hraček k rozvíjení jejich fantazie a myšlení.
Součástí mateřské školy je i školní jídelna, která byla v roce 2003 vybavena nerezovými prvky dle hygienických požadavků.

K vybavení ŠJ patří i pračka pro údržbu prádla ŠJ a MŠ.

Identifikační údaje MŠ

Název: Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace
Adresa: Horní Bojanovice 170, 693 01
IČO: 75020505
Telefon: 519 414 204, 607 245 700
e-mail: mshbojanovice(zavináč)tiscali.cz
Zřizovatel: Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice 96, 693 01

Zaměstanci školy:

Ředitelka MŠ: Bc.Marie Gebhartová
Učitelka MŠ: Antonie Nezvalová-Souchopová

Vedení ŠJ a provozní pracovnice : Svobodová Šárka

Školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program pod názvem ,,BAREVNÝ SVĚT" byl nově vydán v platnost 31.8.2014 . Je bohatý a pestrý a vycházíme z toho, že předškolní děti aktivně vstřebávají všechny podněty a vlivy vnějšího okolí a reagují na ně různými činnostmi a aktivitou.

Respektujeme individuální věkové , vývojové a zdravotní potřeby jednotlivých dětí.

Náš školní vzdělávací program obsahuje pět hlavních integrovaných bloků a každý blok je rozpracován do témat, z nichž si učitelky vybírají do časových plánů, které odpovídají aktuálním potřebám třídy- není nutné v průběhu roku vyčerpat všechna témata a je-li potřeba tak zařadí a vloží nové .

I.Blok Vím kdo jsem a kam patří

II.Blok Jen se děti rozhlédněte, jak je krásně na tom světě

III.Blok Já mám rád své tělo

IV.Blok Jsem objevitel

V.Blok My tak rádi slavíme a veselíme se

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Divadelní představení

Jaká představení v nejbližší době čekají naše děti? Naleznete zde.
https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign